varia

Dossier: liberalisering van de elektriciteitsmarkt : Het hoe en waarom van de liberalisering van de energiemarkt

Het hoe en waarom van de liberalisering van de energiemarkt

Sinds 1 juli 2003 is de Vlaamse energiemarkt volledig vrij. Bedrijven en particulieren beslissen zelf van welke leverancier ze gas en elektriciteit kopen. Tot nu toe verliep de elektriciteitslevering volledig via de intercommunales en Electrabel.

Welke veranderingen brengt de liberalisering van de energiemarkt met zich mee?
De distributie van elektriciteit wordt in twee delen opgesplitst: het netbeheer en de verkoop van elektriciteit.

Het netbeheer zal in handen blijven van de communales of regies die in het vervolg de naam netbeheerders meekrijgen. In feite blijft dus voor bepaalde regio's het beheer van het net een monopolie. De netbeheerders moeten de voorwaarden voor toegang tot hun distributienet bekend maken zodat iedere netgebruiker en leverancier kan gebruik maken van dat net. Netbeheerders blijven verantwoordelijk voor het aanleggen van leidingen, het onderhoud en eventuele uitbreidingen. Ook de aansluiting van woningen en bedrijven blijft een taak van de netbeheerder.

De verkoop van elektriciteit gebeurt voortaan door leveranciers. Om elektriciteit te leveren aan klanten (zoals u en ik) moeten zij een vergunning krijgen van de VREG. Deze regulator gaat na of de leveranciers technisch en financieel in staat zijn en voldoende kennis in huis hebben om de elektriciteit te kunnen leveren.

Voor transport en distributie blijven de monopolies wel behouden. Zo wil men een wildgroei van hoog- en laagspanningsmasten en pijpleidingen afkomstig van individuele producenten of leveranciers tegenhouden.

Waarom wordt de markt geliberaliseerd?
Door de liberalisering gaat de markt open voor meerdere spelers. Bedrijven en consumenten zijn niet langer meer verplicht voor hun stroom aan te moeten kloppen bij Electrabel of Luminus. De concurrentie in deze vrije markt moet leiden tot goedkopere tarieven en een betere dienstverlening.

De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt is een beslissing van Europa die dateert van 1996. De Europese lidstaten zijn hierdoor verplicht deze richtlijn over te nemen in de eigen wetgeving tegen 2007 en de markt open te stellen voor nieuwe binnen- en buitenlandse bedrijven. Met deze beslissing wil Europa enerzijds een vrije concurrentie mogelijk maken tussen producenten, importeurs en leveranciers. Anderzijds wil Europa concurrentieverstoring of -vervalsing vermijden door de activiteiten boekhoudkundig te ontkoppelen.

Waarom verloopt de vrijmaking niet overal even snel?
De vrijmaking van de energiemarkt verloopt in Vlaanderen in verschillende fases:
  • vanaf 1 januari 2002: vrijmaking voor bedrijven die jaarlijks meer dan één gigawattuur elektriciteit per jaar verbruiken
  • vanaf 1 januari 2003: liberalisering voor de KMO's
  • vanaf 1 juli 2003: liberalisering voor de particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen


Meer nieuwigheden:
leverancier van elektriciteit
Dossier: liberalisering van de elektriciteitsmarkt : Het hoe en waarom van de liberalisering van de energiemarkt


Gepubliceerd op : 13 juni 2003 Bron : © bouwzine.be
print e-mail
nieuwsbrief

Dossier: liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Sinds 1 juli 2003 is de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Door de liberalisering werd de markt opengesteld voor een heleboel nieuwe, bekende en minder bekende bedrijven en instanties.
In dit dossier proberen we de liberalisering en de nieuwe vrijgemaakte energiemarkt zo overzichtelijk mogelijk uit te leggen en voor te stellen. Wij concentreren ons daarbij enkel op de elektriciteitsmarkt.

In een inleidend artikel verklaren we het hoe en waarom van de liberalisering.

In "Deel 1: De verschillende spelers" gaan we dieper in op de vier partijen in de markt: de leveranciers, de netbeheerders, de regulatoren en het meterbedrijf.

Wie niet goed weet wat hij of zij nu moet doen, zal zeker "Deel 2: Checklist voor particulieren" weten te appreciëren. We geven op tal van vragen een antwoord: kan ik veranderen van leverancier wanneer ik maar wil? En waarop moet ik zoal letten bij het ondertekenen van een contract?

Wat kost onze elektriciteit ons nu? In "Deel 3: De kostprijs van elektriciteit" krijg je een mooi overzicht van de verschillende componenten in de kostprijs van onze stroom.

En wat met mijn factuur? Zal die er anders uitzien en over welke dingen moet ik zeker info krijgen? "Deel 4: Mijn factuur" gaat er dieper op in.

select distinct a.id from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.parentid=927 and a.type<>10 order by a.dossier_volgorde

select distinct a.id, a.title, a.title_fr, a.hcatid, a.content, a.content_fr, a.content_short, a.content_short_fr, a.fotonaam, year(a.created)-2000 jaarcode, a.type, a.datum_online, a.main_image from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.parentid=927 and a.type<>10 order by a.dossier_volgorde

nieuws

laatste nieuws in installatie

meer nieuws in installatie
ruwbouw  |  dak  |  buitenschrijnwerk  |  binnenafwerking  |  keuken  |  badkamer  |  verwarming  |  technieken  |  energie  |  gereedschap  |  outdoor