varia

Indexis neemt vanaf 2003 de meterstanden op

Vanaf 1 januari 2003 staat het nieuw opgericht meterbedrijf Indexis in voor de opname van de meterstanden.

Het onafhankelijke meterbedrijf werd opgericht op 24 juni 2002 door de gemengde energie-intercommunales. De 250 opnemers van gas-, elektriciteits- en watermeters die voordien voor Electrabel werkten, worden allen medewerkers van het nieuwe meterbedrijf Indexis.

Indexis zorgt vanaf 1 januari 2003 voor de opname van de meterstandenVrije energiemarkt
Als gevolg van de vrijmaking van de Belgische energiemarkt worden nieuwe eisen gesteld aan de wijze waarop met de meetgegevens van klanten wordt omgegaan. Deze moeten vertrouwelijk en onpartijdig behandeld worden ten opzichte van de nieuwe marktspelers. Indexis geeft de meterstanden door aan de desbetreffende stroomleverancier. De stroomleveranciers hebben de meetgegevens nodig om correct te kunnen factureren aan de klanten, terwijl de distributienetbeheerders ze aanwenden om de netvergoeding aan te rekenen per hoeveelheid elektriciteit of aardgas die ze over het net vervoeren.

Verzameling meetgegevens
Voor het grotendeel van de klanten is er een manuele meteropneming. Op regelmatige basis krijgen ze het bezoek van een meteropnemer of worden de meterstanden doorgestuurd via de telefoon of de post.

Voor alle klanten met een aansluitingsvermogen van meer dan 100 kVA en voor klanten met een verbruik vanaf 1 miljoen m³ aardgas per jaar gebeurt de verzameling van de meetgegevens via telelezing.

Alle meteropnemers van Indexis zullen een legitimatiekaart bij zich hebben om te bewijzen dat ze de persoon zijn voor wie ze zich uitgeven. Aan de klanten wordt daarom aangeraden altijd naar dat bewijs te vragen.

Gepubliceerd op : 19 december 2002 Bron : © bouwzine.be
print e-mail
nieuwsbrief
nieuws

select distinct a.id from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (508)

select distinct a.id, a.title, a.title_fr, a.hcatid, a.content, a.content_fr, a.content_short, a.content_short_fr, a.fotonaam, year(a.created)-2000 jaarcode, a.type, a.datum_online, a.main_image from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (508) order by a.datum_online desc, a.created desc

bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia

laatste nieuws in installatie

meer nieuws in installatie
ruwbouw  |  dak  |  buitenschrijnwerk  |  binnenafwerking  |  keuken  |  badkamer  |  verwarming  |  technieken  |  energie  |  gereedschap  |  outdoor