varia

Essent en Nuon gaan fusie aan

De Nederlandse energieleveranciers Essent en Nuon gaan fuseren. De fusie zal zo'n 1350 banen kosten en pas over 6 à 8 maanden definitief zijn.


Essent en Nuon gaan fusie aan
De aandeelhouders, provincies en gemeenten en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moeten wel nog instemmen met het samengaan van de twee grootste Nederlandse energiebedrijven.

Nuon en Essent hebben samen zo'n 650000 klanten in België. Dat is ongeveer tien procent van het totale aantal elektriciteits- en gasklanten in ons land. Op de Vlaamse markt doet Nuon het beter dan Essent. Daar bedient het 8 procent klanten, terwijl Essent het moet stellen met 2 procent. In Wallonië presteert Essent beter: het heeft 10 procent van de Waalse markt in handen.

Zolang de Nederlandse fusie niet definitief is, stellen de bedrijven dat ze in België concurrenten blijven. Ze zullen dus nog elk afzonderlijk klanten blijven aantrekken en aparte prijsaanbiedingen doen. De leveranciersvergelijking op de VREG-website blijft voorlopig beide bedrijven apart behandelen.

Volgens de VREG is het momenteel onduidelijk wat de impact van de fusie zal zijn op de Vlaamse markt. Het is op dit moment niet in te schatten of het zal leiden tot meer of minder concurrentie en wat het effect op de prijzen voor de energieafnemers zal zijn.

De VREG duidt ook op het volgende:

"In de algemene voorwaarden bij een leveringscontract wordt omschreven in welke gevallen de klant en de leverancier kunnen overgaan tot opzegging van het contract. Essent België en Nuon België kunnen dus niet zomaar overgaan tot eenzijdige wijzigingen van essentiële voorwaarden in het contract of tot wijzigingen in de energieprijzen, op basis van elementen die enkel afhangen van hun wil.

Wijzigt Essent of Nuon toch eenzijdig het contract en heeft deze wijziging betrekking op belangrijke elementen van het contract, zoals bijvoorbeeld de looptijd, de opzegtermijn of de prijzen, dan moet de klant akkoord gaan met deze nieuwe voorwaarden. Essent of Nuon moet een dergelijke wijziging daarom schriftelijk en persoonlijk melden aan zijn klant. Dus niet via een tijdschrift, maar via een bericht dat uitdrukkelijk is gericht aan de klant.

Reageert de klant niet binnen de in deze brief meegedeelde tijdspanne (die minstens 1 maand moet bedragen), dan wordt verondersteld dat hij akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden zullen pas in werking treden bij afloop van deze termijn van 1 maand.

Als de klant niet akkoord gaat met de wijziging van het contract, dan kan hij het contract binnen de maand na ontvangst van de kennisgeving zonder kosten opzeggen en een contract sluiten met een andere leverancier."


Gepubliceerd op : 14 februari 2007 Bron : © bouwzine.be
print e-mail
nieuwsbrief
nieuws

select distinct a.id from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (2766)

select distinct a.id, a.title, a.title_fr, a.hcatid, a.content, a.content_fr, a.content_short, a.content_short_fr, a.fotonaam, year(a.created)-2000 jaarcode, a.type, a.datum_online, a.main_image from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (2766) order by a.datum_online desc, a.created desc

bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia

laatste nieuws in installatie

meer nieuws in installatie
ruwbouw  |  dak  |  buitenschrijnwerk  |  binnenafwerking  |  keuken  |  badkamer  |  verwarming  |  technieken  |  energie  |  gereedschap  |  outdoor