varia

Evolutie van domotica in België

Hoe evolueert de markt van domotica in België? En hoe is het gesteld met het Kwaliteitslabel Domotica? We vroegen het aan Kris Van Dingenen, Algemeen Directeur van het Vlaams Elektro Innovatiecentrum (VEI). Het VEI is een kenniscentrum voor dienstverlening binnen de elektrosector in Vlaanderen.


Evolutie van domotica in België
Elektrozine.be: Hoe evolueert de markt van domotica in België? Welke evoluties ziet u?
Kris Van Dingenen: "De domotica-markt groeit. Daar zijn alle fabrikanten het over eens. Vroeger werd domotica beschouwd als zijnde enkel bereikbaar en betaalbaar voor een bijzonder koopkrachtig publiek. Nu staan steeds meer mensen die gaan bouwen - ook de middenklasse - open voor de vraag of ze domotica willen plaatsen of niet. Alhoewel we in Vlaanderen een voorloper zijn wat domotica betreft, staan ze in Nederland dan weer veel verder op het vlak van de integratie van domotica in de sociale- en zorgsector. Dat is een evolutie die wij hier in België ook mogen verwachten de volgende jaren. Sterker nog, wij willen graag ons steentje bijdragen om domotica zodanig te positioneren dat het thuishoort in 'elke' woning. Ons speerpunt voor dit jaar ligt op een betere bekendmaking en integratie van domotica in de sociale- en zorgsector."

"Een andere evolutie die we zien in de markt is dat de mogelijkheden van domotica toenemen, en dit bij alle merken. Er is nog steeds een groot aantal fabrikanten actief op de Belgische markt. Op de website van de VEI staat een overzicht van 33 merken die in België verdeeld worden. Wij dachten dat dit aantal zou verminderen, wat echter niet is gebeurd. Bepaalde systemen verdwenen, maar er kwamen er evenveel nieuwe bij. Bij die nieuwe domoticasystemen opvallend veel grote bedrijven (Schneider met Gardy, Legrand, ...)."

"Verder zien we dat het niveau van de installateurs de laatste jaren enorm is gestegen. Meer en meer installateurs voelen zich geroepen om enkel nog installaties uit te voeren wanneer er domotica mag geplaatst worden. Deze installateurs hebben ondertussen een enorme ervaring en kennis opgebouwd. Sinds begin 2005 kan een bouwheer een REG-premie aanvragen voor zijn domotica-installatie wanneer de verwarming geïntegreerd wordt. Tot hiertoe gebeurde in de praktijk de koppeling tussen de domotica-installatie en de verwarming zeer zelden. Mensen geven veel geld uit aan domotica en een gesofisticeerde verwarmingsinstallatie, maar laten beiden niet met elkaar 'praten'. Terwijl net op het vlak van verwarming de grootste besparing te realiseren is, bij sturing door een domotica-installatie. De REG-premie voor domotica heeft mensen doen nadenken over deze integratie van de verwarming. Ook voorziet het VEI hiervoor een technisch luik in een van de opleidingen die een installateur moet volgen om het Kwaliteitslabel Domotica te behalen."Elektrozine.be: Hoe is het trouwens gesteld met het Kwaliteitslabel Domotica?
Kris Van Dingenen:
"Het kwaliteitslabel Domotica zit sinds 2005 serieus in de lift. Vorig jaar hebben we een verdubbeling gerealiseerd van het aantal installateurs op de referentielijst. Ook zijn er vijf nieuwe fabrikanten toegetreden in 2005. Voorheen dienden we actief te prospecteren naar installateurs van domotica. In 2005 was er een kentering: dat jaar hebben we enkel installateurs bezocht die zelf contact opnamen om het Kwaliteitslabel Domotica te behalen. Ook zitten de cursussen voor het behalen van het Kwaliteitslabel Domotica sinds begin 2005 bijna altijd volgeboekt. Op dit moment staan er 60 installateurs vermeld op de referentielijst, die je trouwens steeds kan downloaden op onze website. Een belangrijke reden voor de groei van het Kwaliteitslabel Domotica is het feit dat een bouwheer vanaf begin 2005 een REG-premie kan aanvragen voor zijn domotica-installatie. Om van deze premie te genieten dient de installatie te gebeuren door een installateur die het Kwaliteitslabel Domotica heeft behaald."

Elektrozine.be: Waaraan moet een installateur voldoen om het kwaliteitslabel te behalen?
Kris Van Dingenen:
"Een installateur, die het Kwaliteitslabel Domotica wil behalen, moet voldoen aan theoretische en praktische criteria. De theoretische criteria zijn als volgt: de registratie als elektro-aannemer; het volgen van de Cursus Domotica van Vormelek (1 dag); het volgen van een verkoopcursus "Domotica Argumenteren" (1 dag); en het afleggen van een systeemexamen voor het merk waarvoor de installateur het label wil behalen (met uitzondering van EIB en Vantage). Na het voldoen aan de theorie, moet er uiteraard ook in de praktijk het een en ander verwezenlijkt worden. Bovendien moet men jaarlijks een keuring laten plaatsvinden om het Kwaliteitslabel Domotica te behouden."

"De referentielijst van installateurs die het Kwaliteitslabel Domotica hebben behaald, is opgesplitst in twee delen. Enerzijds de firma's die het Kwaliteitslabel Domotica behaald hebben, en anderzijds de kandidaten voor labeling, die al geslaagd zijn voor het theoretische luik. De kandidaten verschijnen na de geslaagde keuring van een installatie in het eerste deel van de lijst."

Elektrozine.be: Over welke tijdsperiode spreken we dan?
Kris Van Dingenen:
"Een tijdsperiode voor het behalen van het label is heel moeilijk te bepalen. In principe kan het heel snel gaan als de installateur heel snel de opleidingen volgt. Deze opleidingen gaan om de twee maanden door. In de praktijk mag je een half jaar tot een jaar rekenen alvorens iemand gewoonlijk gelabeld is. Maar nogmaals, het kan wel heen snel gaan als de installateur heel snel de opleidingen volgt en onmiddellijk ook het examen aflegt. Dan kan hij zich al inschrijven als kandidaat voor labeling en op de referentielijst vermeld worden."Elektrozine.be: Heeft de premie voor domotica succes?
Kris Van Dingenen: "Op dit moment weten we niet hoeveel REG-premies voor domotica werden aangevraagd voor Vlaanderen in 2005. Over juiste cijfers beschikt Eandis (vroeger Gedis) nog niet, maar we hebben wel vernomen dat zij redelijk veel aanvragen voor de REG-premie voor domotica hebben binnengekregen. Ik vermoed dat de actie dan ook als succesvol wordt aanzien. Volgens mijn perceptie begint het nu echt wel algemeen bekend te worden dat er een REG-premie voor domotica kan aangevraagd worden, terwijl ik dit gevoel vorig jaar nog niet had. Het aantal aanvragen zal dit jaar ongetwijfeld nog stijgen, daar ben ik van overtuigd."

Elektrozine.be: Op welke andere manieren probeert VEI domotica in België nog te promoten of onder de aandacht te brengen?
Kris Van Dingenen:
"Ons grote speerpunt in 2004 was de realisatie van een REG-premie voor domotica. Volgens ons heeft dit er echt wel toe bijgedragen dat de domotica-markt op dit moment een grote groei kent, en belangrijk: dat domotica meer en meer algemeen aanvaard wordt. De goedkeuring van de premie door de overheid is een belangrijk signaal naar de bevolking toe: domotica wordt hierdoor als een mature technologie opgevat. Ook worden mensen zich bewust van het feit dat je met domotica een aanzienlijke besparing kan realiseren op de energiefactuur."

"Om ervoor te zorgen dat een REG-premie kan worden uitgekeerd voor een domotica-installatie heeft de VEI, naar de overheid toe, moeten bewijzen dat je met domotica aan energiebesparing kan doen. Wij hebben hiervan de nodige berekeningen gemaakt en een rapport opgesteld. Daarbij kwamen wij tot volgende besparingspotentieel: 15% op verwarming en 10% op verlichting en ander elektriciteitsverbruik."

"In 2005 hebben we de eerste stappen gezet om, via de overheid, te trachten om domotica beter bekend te maken in de zorg- en sociale sector. In 2006 willen we dit verder uitwerken. We zijn ervan overtuigd dat er een enorme potentiële markt is voor domotica in de sector van zorgbehoevenden, ouderen (serviceflats) enz. Domotica wordt volgens mij nog veel te veel geassocieerd met de chique villa met zwembad. Uiteraard is domotica ook voor dit publiek en dat zal altijd zo blijven. Maar voor een heel andere doelgroep (ouderen en zorgbehoevenden) is domotica vaak een enorm hulpmiddel en een mogelijkheid om langer zelfstandig te kunnen wonen."


Gepubliceerd op : 12 juni 2006 Bron : © bouwzine.be
print e-mail
nieuwsbrief
nieuws

select distinct a.id from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=7 and a.id not in (2438)

select distinct a.id, a.title, a.title_fr, a.hcatid, a.content, a.content_fr, a.content_short, a.content_short_fr, a.fotonaam, year(a.created)-2000 jaarcode, a.type, a.datum_online, a.main_image from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=7 and a.id not in (2438) order by a.datum_online desc, a.created desc

bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be

laatste nieuws in smart home

meer nieuws in smart home
ruwbouw  |  dak  |  buitenschrijnwerk  |  binnenafwerking  |  keuken  |  badkamer  |  verwarming  |  technieken  |  energie  |  gereedschap  |  outdoor