varia

Kleine stroomverbruikers maken best een bewuste keuze.


Kleine stroomverbruikers maken best een bewuste keuze.

Alle Vlaamse gezinnen samen laten per jaar 100 miljoen euro liggen door niet over te stappen van stroomleverancier. Dat becijferde de VREG, de Vlaamse regulator op de elektriciteits- en gasmarkt.

De VREG heeft de situatie op de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt op 1 september 2003 onder de loep genomen. Het aantal Vlaamse afnemers dat de kansen benut die de vrije energiemarkt biedt, neemt wel continu toe. Zo stijgt het aantal afnemers dat een contract afsloot met een nieuwkomer op de elektriciteitsmarkt snel.

Kleine afnemers
Voor de kleine afnemers van elektriciteit (< 56 kVA) steeg het aantal van 0,22% op 1 juli naar 0,94% op 1 september. In totaal sloten al zo'n 3,18% van de kleine afnemers een nieuw contract af. Daar vallen ook de nieuw getekende contracten met de standaardleverancier onder. De professionele kleine afnemers (zelfstandigen, kleine KMO's) stappen iets sneller over dan de particulieren (percentages van respectievelijk 1,30% tegenover 0,87%).

Grote afnemers
Van de grote elektriciteitsverbruikers (> 56 kVA) had op 1 september in totaal 42,2% (37,01% met de standaardleverancier en 5,19% met een nieuwe leverancier) een contract ondertekend. Op 31 maart lag het aandeel van de nieuwe leveranciers nog op 3,73%.

Bewuste keuze
Wie niet bewust een leverancierskeuze maakt, laat volgens de VREG heel wat besparingen liggen. 100 miljoen euro is het bedrag dat de huishoudelijke afnemers jaarlijks laten liggen. Slapende afnemers doen, op enkele uitzonderingen na, een slechte zaak.

De VREG berekende het relatieve voordeel dat afnemers met een jaarverbruik van 600 kWh doen. Voor hen is het gemiddelde voordeel bij overstap van de standaardleverancier naar een nieuwe leverancier 22,21% (35,52% bij domiciliering), hetzij een voordeel van 15,11 € (37,19 € ) op jaarbasis. Voor een gemiddeld gezin - afnemers met een jaarverbruik van 3.500 kWh (tweevoudig tarief) - bedraagt het gemiddelde voordeel 5,29% (9,42% bij domiciliering), hetzij 17,94 € (41,88 €) op jaarbasis.

Verschillen naargelang het distributienetgebied
Merk wel op dat de geciteerde cijfers i.v.m. het prijsvoordeel bij overstap van de standaardleverancier naar het gemiddelde van de contractleveranciers gemiddelden zijn over de verschillende distributienetgebieden. De eigenlijke cijfers kunnen sterk afwijken naargelang het distributienetgebied waarin de afnemer zich bevindt. Zo doen sommige leveranciers bijzondere inspanningen in bepaalde distributienetgebieden.

Lees meer over:
- DOSSIER liberalisering van de elektriciteitsmarkt
- Interview met André Jurres van WattPlus

Vraag meer info bij:
- Handelaars in elektriciteit


Meer nieuwigheden:
leverancier van elektriciteit
Gepubliceerd op : 4 oktober 2003 Bron : © bouwzine.be
print e-mail
nieuwsbrief
nieuws

select distinct a.id from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (1135)

select distinct a.id, a.title, a.title_fr, a.hcatid, a.content, a.content_fr, a.content_short, a.content_short_fr, a.fotonaam, year(a.created)-2000 jaarcode, a.type, a.datum_online, a.main_image from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (1135) order by a.datum_online desc, a.created desc

bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia

laatste nieuws in installatie

meer nieuws in installatie
ruwbouw  |  dak  |  buitenschrijnwerk  |  binnenafwerking  |  keuken  |  badkamer  |  verwarming  |  technieken  |  energie  |  gereedschap  |  outdoor