varia

Een voetbalmatch zonder spelregels! Interview met André Jurres van WattPlus.

Naar aanleiding van de eerste maanden liberalisering van de elektriciteitsmarkt hebben we een interview met André Jurres, oprichter en gedelegeerd bestuurder van WattPlus.

Het bedrijf WattPlus is een nieuwe energieleverancier die sedert april 2002 actief is op de Belgische elektriciteitsmarkt. Het levert elektriciteit aan een aantal grote Vlaamse bedrijven en sinds 1 juli 2003 ook aan de Vlaamse huishoudens.

André JurresTELECOM
Na administratieve studies in boekhouding en informatica, en een specialisatie in marketing trok André Jurres in 1988 voor twee jaar naar de Verenigde Staten. In Minneapolis kwam hij terecht in de export sales afdeling van een bekende fabrikant van elektronische scoreborden. 

Toen hij naar België terugkwam in 1991 is hij meteen de telecommunicatiesector ingerold waar hij tot 2002 voor drie verschillende telecomoperatoren heeft gewerkt aan vaste en mobiele telecomprojecten: de Finse operator Sonera (3,5 jaar), Belgacom (5 jaar voornamelijk in het buitenland) en KPN Mobile.

Het was tijdens zijn periode bij KNP Mobile dat hij voor het eerst de energiesector van dichterbij bestudeerde. Na enig opzoekwerk kwam hij tot de vaststelling dat België heel wat perspectieven bood met betrekking tot de open elektriciteitsmarkt. In november 2001 richtte André Jurres op persoonlijk initiatief WattPlus op. In april 2002 werd WattPlus actief op de Belgische elektriciteitsmarkt en begon het elektriciteit aan te bieden aan een aantal grote Vlaamse bedrijven waaronder Denaeyer Papier, Amcor Packaging en Petroplus.

MOEDERBEDRIJF ESSENT
Sinds het najaar van 2002 is WattPlus een volle dochter van het Nederlandse Essent, één van de grootste energiebedrijven uit de Benelux en de absolute nummer één in Nederland. Essent is met meer dan 2,4 miljoen klanten marktleider in de Nederlandse energiemarkt en is ook actief op de Duitse markt. Naast energie is Essent ook nog actief op het gebied van kabel/telecommunicatie en milieu/afval. Essent haalde in 2002 een omzet van 6,9 miljard euro.

André Jurres: "WattPlus heeft de luxe gehad om een partner te kunnen kiezen uit diverse partijen. Uiteindelijk was de keuze vrij snel gemaakt. Essent is naast Electrabel het enige bedrijf in de Benelux dat een eigen en sterk productiepark voor elektriciteit heeft. De productie in elektriciteit zie ik als essentieel. WattPlus overleeft door het eenvoudige gegeven dat het kan importeren vanuit de centrales in Nederland." 

Importeren: een tijdelijke oplossing
Het importeren van stroom uit Nederland is voor André Jurres een tijdelijke situatie die men kan volhouden de eerste twee jaar. Na deze periode moet er in België, net zoals in andere landen,  een concurrentiële markt komen op het vlak van de productie van elektriciteit. André Jurres ijvert voor de effectieve verkoop van een aantal centrales, en niet zoals nu gebeurt, volgens het principe van het veilen van productiecapaciteit. 

"Zo werden in Nederland Essent en Nuon verplicht hun aandelen in sommige productieparken te verkopen. Bijna alle productiecapaciteit in België is op dit moment in handen van Electrabel waardoor er zich een duidelijk probleem naar prijszetting stelt. Bovendien moet er extra geïnvesteerd worden om de capaciteit op te drijven die uit de buurlanden kan worden ingevoerd."

Eigen productie cruciaal
Investeren is het moederbedrijf Essent alvast van plan. Zo werd onlangs het besluit genomen om een centrale te bouwen in de Antwerpse haven. De centrale op basis van warmtekrachtkoppeling zal operationeel zijn in 2005 en 140 MW stroom produceren. Dat is goed voor de bevoorrading van 150000 tot 180000 gezinnen. 

"Voor een bedrijf als WattPlus is het belangrijk om op Belgisch grondgebied te kunnen produceren om zo WattPlus en zijn klanten de beste kwaliteit op termijn te leveren. Als er nu een tekort aan elektriciteit zou optreden, worden we extra verplicht te betalen voor vervoer over het netwerk. De tekorten opvullen met eigen productie is dan bijzonder nuttig. Bovendien is het een alternatief voor de geplande afschaffing van kernenergie."

WattPlus hoofdkwartierSPELREGELS
De liberalisering is volgens André Jurres op een vreemde manier aangepakt in België. Vooral het manifest gebrek aan spelregels stoot hem tegen de borst: "Spelregels zijn een conditio sine qua non om de markt naar een geliberaliseerde markt te doen evolueren. De productie zie ik als één van die spelregels. Een tweede spelregel zijn transparante transport- en distributietarieven. Welke vergoedingen moeten er aan de gemeentes betaald worden voor het gebruik van hun laagspanningsnet?

Er heerst momenteel grote onduidelijkheid over deze tarieven: definitieve stroomprijzen zijn er niet. En de tarieven die wel al van toepassing zijn, gelden maar voor drie maanden. Dit maakt het voor een bedrijf uiteraard enorm moeilijk om te werken. 

Bovendien zijn deze tarieven helemaal niet op kosten gebaseerd. Een voorbeeld: de kabel van veertig jaar oud die jouw woning binnenkomt, is al lang afgeschreven en kost in feite niks meer."

Gebrek aan historische informatie
Nieuwe spelers zijn sterk benadeeld in hun marktbenadering doordat ze niet beschikken over de verbruikersinformatie van potentiële klanten. "Als WattPlus zouden we ook graag weten wat het elektriciteitsverbruik is van de gebruikers, of ze met dag- of nachttarieven werken en hoeveel gezinsleden men telt. Deze historische informatie is nog steeds in handen van de intercommunales. Deze informatie zou voor iedereen toegankelijk moeten worden zodat wij potentiële klanten persoonlijk kunnen aanspreken en niet als nummers." De derde spelregel volgens Jurres.

Slechte aanpak van het principe van standaardleverancier
Bij het opengaan van de markt voor huishoudelijke afnemers op 1 juli 2003 werden alle klanten, die geen keuze gemaakt hadden, toegewezen aan een standaardleverancier. Deze zijn de vroegere spelers, Luminus of Electrabel. Volgens Jurres heeft dit veel verwarring teweeg gebracht bij de consument. "De brief die iedereen kreeg opgestuurd was helemaal niet duidelijk. De Vlaamse regelgever heeft ook niet de moeite genomen om zelf een brief te sturen. Volgens mij had heel dat principe van standaardleverancier geveild moeten worden. De markt is nu in handen van de twee oud-monopolisten. Op 1 juli is er dus niks veranderd. Je kan pas spreken van marktwerking als je een opening van 25% creeërt."

André Jurres verduidelijkt zijn standpunt: "In dit scenario zijn er alleen maar winnaars, met de liberalisering aan kop. Als je productiecapaciteit gaat veilen - iets wat in het najaar zal gebeuren - dan hadden wij ook productiecapaciteit nodig gehad. Als we 100000 klanten hadden toegewezen gekregen, dan moesten wij onze capaciteit opdrijven. Een aantal gemeentes zou bovendien ook extra inkomsten verkregen hebben."

Meerjarencontracten
"De gewezen monopolisten hebben net voor het ingaan van de liberalisering in 2001 ongeoorloofde meerjarencontracten afgesloten". Zo hebben ze volgens Jurres hun klantenbestand geanalyseerd en alle interessante klanten (zoals banken, supermarktketens, en andere grote multi-site klanten) vastgeklonken voor lange termijn. "Gelukkig heeft de Raad voor de Mededinging beslist dat bedrijven deze contracten mogen verbreken mits een vooropzeg van drie maanden. Dat is alvast een stap in de goede richting. Het aantal bedrijven dat van leverancier is veranderd, is een goede maatstaf voor de liberalisering. Zo is in Nederland reeds 35 à 40% van de bedrijven al van leverancier veranderd. Ik denk dat als wij in Vlaanderen niet op 20-25 % zullen zitten tegen midden volgend jaar er dan iets mis is met de liberalisering."

Onvoldoende macht voor regulatoren
André Jurres vergelijkt de liberalisering met een voetbalmatch zonder spelregels, waar de scheidsrechters (in de hoedanigheid van de CREG en de VREG) onvoldoende beslissingen kunnen nemen. Hij twijfelt niet aan de bekwaamheid van de twee regulatoren, maar wijst er op dat de regering hen eigenlijk onvoldoende macht heeft gegeven.

Geen aanpassing van spelregels
Bovendien kan men niet van het ene op het andere moment de spelregels aanpassen, zegt Jurres. "Toen wij het principe van de groene stroom als eersten introduceerden in Vlaanderen konden wij dat doen aan een lager tarief. De toenmalige bevoegde minister, Steve Stevaert, subsidieerde immers groene stroom: er moest geen distributietarief aan de intercommunales betaald worden. In januari van dit jaar veranderden de spelregels opeens. De distributie van groene stroom was niet langer gratis. Met als gevolg dat de groene stroom nu duurder is dan vroeger." Voor WattPlus was dat een zware brok om te verteren. In het businessplan van WattPlus is groene stroom een centraal element.

SAMEN MET PARTNERS
Wat velen niet weten is dat de + in WattPlus verwijst naar het aanbieden van toegevoegde-waarde diensten. Een nauw en persoonlijk contact met de klant is voor WattPlus primordiaal. Daarom werkt het samen met partners: een netwerk van agenten en lokale verkoopspunten zoals elektrohandelaars en telecomwinkels. 

Uitbesteden heeft volgens Jurres zijn nut al bewezen, onder meer bij Proximus en Mobistar die op deze manier groot zijn geworden. "Het zijn deze mensen die ook onze producten gaan verkopen. Dat is de kern van de WattPlus-strategie."

800 verkooppunten in België
In januari kondigde WattPlus al aan dit jaar 400 tot 600 verkooppunten te openen in België. Op dit moment telt het verkoopnet zo'n driehonderd zelfstandigen, meestal uitbaters van een elektrowinkel. "In Vlaanderen willen we er nog een 200 à 250 winkels bij. Op termijn denk ik dat een 800 verkooppunten in België zullen volstaan, dat is een vrij goede dekking. Wij zijn dus nog steeds verder op zoek naar goede partners. Via deze weg wil ik dan ook een signaal geven aan alle elektrohandelaars."

"Best wel grappig vind ik dat nu ook Nuon en Electrabel ons voorbeeld volgen en de weg opgaan van zelfstandige dealers. Toch maak ik mij sterk dat wij bij WattPlus de sterkste dealers hebben. Een goede handelaar zegt mij trouwens hoe het product WattPlus moet verkocht worden en ik hen niet. Voor elektrowinkels is het een mooie opportuniteit om er een product bij te nemen." WattPlus werkt met exclusieve en niet-exclusieve contracten. De vergoedingen voor de dealers met niet-exclusieve contracten zijn iets lager."

Te hoge prijs voor energie
Energie verkopen is volgens Jurres eigenlijk niet zo moeilijk. De drempel ligt enorm laag. De gebruiker wil enkel dat de lamp blijft branden... "De grootste moeilijkheid bij het verkopen van energie is de onwetendheid van de gebruiker. Hij of zij weet niet dat het netwerk het bezit van de gemeenten is en niet bij Electrabel hoort. Bovendien moet elke gebruiker beseffen dat hij of zij twintig jaar lang een té hoge prijs heeft betaald voor zijn energie. Voor de consument en alle bedrijfsleiders heb ik maar één goede raad: maak een bewuste keuze! Wees niet passief maar actief, dan worden we er als economie allemaal beter van." 

WattPlus werkt ook met dealers die deur-aan-deur doen. "Aan de ene kant is dat een aggressieve verkoopstechniek - daar ben ik het mee eens - maar je mag niet vergeten dat de meesten zich nog niet bewust zijn van de veranderende energiemarkt. De mensen waarderen die bezoeken enorm omdat ze het fijne niet weten van de liberalisering. Stroom is iets dat je echt naar de mensen toe moet brengen."

Klanten
En hoe zit het met de klanten? "Wij maken op dit moment zo'n 4000 à 5000 klanten per maand en willen tegen eind volgend jaar 100000 gezinnen van stroom voorzien, van wie een groot aantal groene stroom. Het aandeel groene stroom zal afhangen van de volgende maanden: wij hebben een rechtszaak lopen bij de Raad van State om de wetswijziging door minister Stevaert te schorsen."

Vis in het water
André Jurres besluit: "De laatste 12 jaar heb ik in de energie- en telecomsector gewerkt en dat is eigenlijk hetzelfde qua regelgeving. Ook de achtergrond is identiek: twee nutsproducten die geliberaliseerd zijn geworden. Dezelfde fouten worden gemaakt, dezelfde opportuniteiten zijn er. Wat dat betreft voel ik mij als een vis in het water."


Meer nieuwigheden:
leverancier van elektriciteit
Gepubliceerd op : 2 oktober 2003 Bron : © bouwzine.be
print e-mail
nieuwsbrief
nieuws

select distinct a.id from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (1130)

select distinct a.id, a.title, a.title_fr, a.hcatid, a.content, a.content_fr, a.content_short, a.content_short_fr, a.fotonaam, year(a.created)-2000 jaarcode, a.type, a.datum_online, a.main_image from categories c right join ez_artikels_cat ac on ac.scat_id=c.ID left join ez_artikels a on a.id=ac.artikel_id where c.active_bz=1 and a.type in (5) and a.active=1 and a.datum_online<=curdate() and a.hcatid=9 and a.id not in (1130) order by a.datum_online desc, a.created desc

bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia
bouwzine.be
varia

laatste nieuws in installatie

meer nieuws in installatie
ruwbouw  |  dak  |  buitenschrijnwerk  |  binnenafwerking  |  keuken  |  badkamer  |  verwarming  |  technieken  |  energie  |  gereedschap  |  outdoor